3 Kasım 2016 Perşembe

DOĞRU İLE YANLIŞI AYIRT ETMEK,
Doğru ile yanlışı ayırt edenler,zamanı kazananın, her şeyi kazanacağını; zamanın insana verilmiş bir emanet olduğunun bilinci ile onun kıymetini bilirler. Aldıkları her kararı günü kurtarmak için değil, asırlar sonrasını düşünerek alırlar.
Doğru ile yanlışı ayırt edenler,doğru söz söyleyen ile verdiği sözü tutmayanı.Hile ile iş gören ile dosdoğru olanı.Kendi kusurlarını, yalanlarını, hilelerini gizleyip; başkalarının zayıf ve yanlış taraflarını, iğrenç yalanlarla, gözyaşı dökerek aldatanları, birbirinden ayırmalılar.
Doğru ile yanlışı ayırt edemeyenlerin acı çekebilecekleri,acı,cefa çekmemek için de, insanların bilgi öğrenmeyi bir yük değil, zevk olarak görmeleri gerekmektedir.Gaflet uykusuna dalmadan, doğru ile yanlışı ayırt etmeyi başarmalıdırlar.
Doğru ile yanlışı ayırt edenler, öğrendikleri ile kalbini temiz tutmayı.Kimseye zarar vermemeyi bilirler. Akıllı ve güzel düşünüp, yapacağı her işi danışarak, kötülükleri yok edecek iyilikle sonuçlanacak işler yaparlar.
Geleceğimizin liderleri olacak çocuklarımızın doğru ile yanlışı ayırt edebilmeleri için; sağlıklı bir vücuda, sağlam bir akla, güçlü ruhsal bağlara sahip olmaları gerekmektedir.Çocuklarımızın iyi huylu olması, yeteneklerinin gelişmesi, temiz kalpli olarak yetişmeleri çalışmalıdır.
Doğru ile yanlışı ayırt edemeyenler ahlaki değerleri yok sayarak şöhret olmak için yanıp tutuşurlar. Yumuşa huylu, cömert ve güzel düşüncelerden uzak kalarak yaşadıkları için, faydası olmayan hayaller kurarak insanları dara düşüren, inciten işler yaparlar.
Doğru ve yanlışı ayırt edemeyenler, “kırılmış yumurtayı” tekrar eski haline ben getiririm, diyenlere de,dünyanın bütün bilginleri toplansa da,” kırılmış yumurtanın” kırılmamış haline tekrar gelmesinin imkânsız oluğunu söyleyenlere de, inanırlar.
Doğru ile yanlışı ayırt edemeyenler,insanları tüketime alıştırıp; ölçüyü tartıyı adaletle yapmayanları, dürüstlük kuralını ihlal edenleri,ahlakın düzenleyici rolünü göremediler. İşlerinde hile yapanların, ölçülü ve dengeli işler yapmalarını sağlayamadılar.
Doğru ile yanlışı ayırt edenler,göz boyayarak,yozlaşma ve bilgi kirliliği ile kültürel emperyalizminin meydana getireceği yıkımın sonucunu görürler. İnsanı insan yapan değer yargıları olmadan hayatın yaşanmaz olacağını bilip, hayatı pahasına da olsa bu değerlerin yaşaması için çaba harcarlar.
Doğru ile yanlışı ayırt edenler,dürüstlük ve doğruluğun insanı koruduğunu bilir. Titiz bir şekilde doğru ne ise onun için yaşar. Ayıp ve kusurları gördüğünde, sağlık ve huzuru bozacağını düşünerek düzeltilmesini sağlar.
BİLAL GÜRER.
03-11-2016

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder