21 Mayıs 2018 Pazartesi


HUZURLU YAŞAMAK İÇİN;

İyi ve güzel yaşamak,mutlu ve huzurlu bir ömür sürmek için her birey önce’’akıl ve beden sağlığına sahip olmalı,sonra da elini taşın altına koymalı ve hem kendi hem de toplumun huzur ve refahını gözetecek davranışlarla gelecek nesillere bir şeyler bırakmak için çalışmalıdır,

Huzurun   ailede başladığını bilmemiz,sadece işimize,çevremize sahiplenmemiz yetmez, çocuklarımızın,ana-babamızın,kardeşlerimizin,diğer hısım akrabalarınızın ve çevremizin daha iyi,daha güvenli ilişkiler içinde olmasına daha çalışmalıdır,

Gelecek nesillere bir şeyler bırakmak yani “Baki kalan gök kubbede hoş bir seda olmak,daha uzun yıllar hatırlanmak,anılmak,hatırda kalmak’’ için,hayata sarılıp hayatın içindeki sayısız mutluluğun,binlerce lezzetin tadını çıkarmak için hayata her zaman sımsıkı sarılmak lazımdır,

Huzur isteyenler,empati yaparak,olaylara karşınızdakinin penceresinden bakarak,onların duygu ve düşüncelerini anlayarak,birbirini gözeterek, yetinmeyi ve şefkatli olmayı bilerek, kul hakkı yemeyerek,komşuluk haklarına dikkat ederek insanlara faydalı olmalıdır,
Arkadaşlarımız,ama dosdoğru arkadaşlarımız çoğalsın,çoğaldıkça yalnızlıktan kurtuluruz,çoğalmamız, aidiyet hissimizi güçlendirir,endişelerimizi azaltır yeni arkadaşlıklar edinmemiz, eski dostlukları güçlendirmemiz,farklı sosyal aktivitelerde yer almamız ruhumuza mutluluk kazandırır,
Kendimiz ile hesaplaşmaktan korkmayalım hepimizin artıları, eksileri, varları, yokları,yanlışları vardır,bunları bilmemiz,törpülememiz,gönüllerimizi terbiye etmemiz,insanların maddi ve manevi dertlerimize derman bulmamız,hiç kimseye zulmetmeden işlerini kolaylaştırmak için çalışmamız lazımdır,  

İyilikle kötülük bir olmamaktadır,insanlar huzurları için kötülüğü en güzel yol ne ise onunla önlemelidir,duyularını oluşturan şeylerin düşünceleri olduğunu bilerek olumlu düşüncelerle yaşamalıdır.

T.C.BİLAL GÜRER


17 Mayıs 2018 Perşembe


GENÇ

ATATÜRK,Vatanın bütün ümit ve istikbalini genç kuşakların anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. Zira Cumhuriyeti yükseltecek ve devam ettirecek olan, gençlerdir. Bu sebepledir ki Türk istiklâlini ve Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza dek koruma görevini sizlere emanet etmiştir,

Her şeyin temelinde insanın olduğunu,Din’in de devlet’in de sistemin de rejimin de insan için var olduğunu,her iyi veya kötü şeyi insana insanın yaşattığının farkında olan,kendisi gibi düşünmeyenlere hınçla,kinle saldırmayan,iftira atmayan genç,

Ahlaki değerleri en büyük saltanat olarak gören,özgüveni tam, kalbi ve aklı her saniye uyum içinde bir amaca hizmet eden,kötü amaçları olmayan,sağlam iradeli, doğru konuşan ve sorumluluğunu bilen genç,

Sevginin olmazları oldurduğunu ve sevgiden yoksun büyüyenlerin mutsuz olduğunu bilen,özgür ve derinlemesine düşünen özgür hareket eden,hayatta daima gerçekleri savunan,gerçekleri inkar etmeyen, dar görüşlü olmayan, genç,

Milletin tamamının huzur ve güven içinde yaşaması için taklitle değil özgün bir anlayışla, ülke sınırları aşan bir medeniyet iddiası olan,varlığını,hayatını,aklını ve ruhunu medeniyette ilerlemek için vakfeden genç,

İlimle gidilmeyen yolun sonunun karanlık olacağını bilen,ufkunu genişletmek için ruhu ve iradesi sağlam olan, kabiliyetlerini yeniliklere açık olarak iyi yönde geliştirmek için güç harcayan,ter döken genç,

Kendi değerlerimizden ayrılmadan dünyaya açık ve bilgili, geleneğine bağlı ve duyarlı, birkaç asırdır atalarının yaptıklarını veya yapamadıklarını gözden geçiren, gelecek kurgusunu masaya yatıran,ezeli değerlerle ebedi Türk medeniyetini kurmayı ideal eden genç,

Samimiyeti,gayreti ve çabası azalmayan,ortama uyup bozulmayan,mal ve para canlısı bir insan olmayan,menfaati olsa da inandığı doğrulardan taviz vermeyen,acı veren haksızlıkları kimseye yapmayan genç,

Çağımızda ki en önemli hastalığın Millet ve devlet hayatında önemli zararlara yol açan sosyal kanunların,ahlaksız zenginliğin,ahlaksız özgürlüğün,ahlaksız güç olduğunu,her haksızlığı milli bir suç olarak gören genç,


Utanılacak işler yapmaman yapanlarla mücadele etmen gerekir.


9 Mayıs 2018 Çarşamba


İnsan Kendisini Küçültmemeli;

Her insan,yaptığı alış,veriş ve diğer işlerinde ne kadar dürüst,ne kadar eksikliğinin ve insanlığının ne seviyede olduğunu¸etrafındaki insanlarla olan ilişkilerinin insanlığının istediği çizgide gidip gitmediğini çok iyi bilir.

Hiçbir kişi kendisine karşı hile yapmaz,kendi kalbini kandırmaz,nezaket ve terbiye dışı davranışlarını,yaptıkları ile kimi memnun ettiğini kimi memnun etmediğini anlar, düzeltmesi gereken pek çok eksiğinin,kusurunun olduğunu çok iyi bilir,

Günümüzde insanlar etrafındakilerin farkına varmadığı o kadar çok kusur,yanlış ve  ayıp işler yapıyor ki,empati yapıp kendi ayıbını görmek,kimsenin kalbini kırmamak için yanlış olan huylarını görüp isterse kendisine çeki düzen vermesi gerektiğini çok iyi bilir,

İnsanları küçük gören bazı haset insanlar,vereceği zararı düşünmeden başkaların da ayıp,hata ve kusur arar durur,oysa erdemli insan,insanları birbirine düşürecek kusurları çekiştirmemesi, eksiklikleri başkaları ile konuşmaması ve anlatmaması gerektiğini çok iyi bilir,
Toplumu ve insanları kötülüklerden korumanın yolunun,kimseyi küçük düşürmemekten, şahsiyetini lekelememekten,küçük düşürüp rezil etmek için ayıplarını araştırmamaktan, geçtiğini ve başkalarında ayıp ve kusur aramak yerine kendindeki ayıp ve kusuru arayıp görmesi gerektiğini çok iyi bilir,
Aklı başında olan bir insan,çevresinin kendisine güvenmediğini bilmesi,manevi işkence olarak yeterde artar.

 T.C.Bilal GÜRER
 


4 Mayıs 2018 Cuma

Fazilet rejimi olan Cumhuriyeti korumak isteyenler,

Cumhuriyet rejiminin temel yapısı kanun ve nizamdır, demokrasi ile yeterli oy çoğunluğunu elde edenler,istediğim kanunları,nizamları değiştiririm dememeliler,

Hayatta en hakiki yol gösterici olarak ilimi görmeliler, çoğunluğu demokratik yolla ele geçirdim diyerek  büyük veya küçük hiçbir gurubun tahakkümü altına girmemeliler,

Cumhuriyet rejiminde halkın reyi ile iktidara gelenler,rejimin teminatı olan kanunları,arzu ve ihtirasları yönünde değiştirmemeli,kaldırmamalı ve tatbikatını engellememeliler,

Aklın yolu tektir,

Devleti idare etmek isteyen siyasetçiler,milletin huzuru ve istikbali ile ilgili nutuk atarken,nasihat ve vaatlerde bulunurken,milletin sosyal gerçeklerini doğru tespit edip gerçekleştirmeyeceği, yapılması mümkün olmayan sözleri vermemeliler,

Birlik ve kardeşlik isteyenler,

İlimin ölçü ve cehaletin de en büyük düşmanı olduğunu  bilmeli ve benimsenmeli, ilimden herkesin faydalanması için paylaşılmasını sağlamalı, eleştirel akıl ve tecrübe ile ayakta durulacağını herkesin bilmesi gerekir,

Toplumları idare edenler,yaşanan sosyal gerçekleri,bugünü ve geçmişi bilimsel düşünme yönteminin ışığı ile halkını bilgilendirmeli,olanlardan ve olacaklardan haberdar etmeliler,

Cumhuriyetin faziletine inananlar,bölünmeye,parçalanmaya,guruplaşmaya,her türlü düşmanlığa, yıkıcılığa, menfaat peşinde koşan, hırs ve ihtiras sahibi siyasi dolandırıcılara fırsat vermemeliler,

Cumhuriyetin faziletine inanalar,her yerde,her şeyde doğru olup,doğru yönü seçip,adalet,insaf ve merhametten  ayrılmadan yaşamayı vazife bilmeliler.

T.C.BİLAL GÜRERSamimiyetin Önemi;
Düşüncelerinde samimiyetten ve sevgiden uzaklaşan insanlar güçlü olamıyor, mutsuz oluyor,
İnsan ilişkilerinde samimiyet olmayınca ortak değerlerde buluşmamız,birbirimize olan samimi ’’sevgimiz’’ azalıyor,birbirine rol yapan kırgın ve mutsuz insanların sayı artıyor,
İnsanlar insani değer ve duyarlılıkların hızla aşındığı bir zaman diliminde yaşıyor,
Günümüzde ahlak,erdem ve samimiyetin yerini,iki yüzlülük,hile,bencillik ve fırsatçılık almış,utanma duygusu yerle bir olmuş,herkes birbirinin ayağını kaydırıyor,
Samimiyet;içtenlik,saflık,temizlik,duruluk,sadakat,bir yardım ve dayanışma işini karşılıksız ve içtenlikle yapmak,insan olmamızın özüdür,bunun için her işimizde insanlara karşı sorumluluk duyarak samimi ve dürüst olmamız gerekiyor.
Samimiyet;ne kadar iyi bir değerse bunun tersi olan riya ve ikiyüzlülük de o kadar kötüdür.riya,gösteriş,münafıklık, ikiyüzlülük, yalan, aldatma gibi şeyler samimi olmayan,sadece gösteriş için yapılan davranışlar insana yakışmıyor,
Samimi insanın;İnandığını söylemesi,dünya malı ve mevkisi için nefsini tercih etmesi,hatası söylendiğinde düzeltmeye çalışması,doğallığı ve dürüstlüğü ile örnek insan olması, toplumda gördüğü çarpık ahlak özelliklerinin ortadan kalkması ve yıkılması için sistemli şekilde çalışması gerekiyor,
Ahlaki değerlerin yeterince yaşanmadığı toplumlarda insanlar mutsuz,bencil ve kazanmak adına cahillerin yaptığı gibi gözünü ve gönlünü karartarak duygusuzca, akılsızca, yanlışlıklar yaparak yaşamasına ve köleleşmesine sebep oluyor,
İnsanlar,akıl üstünlükleriyle dünyanın her yanına karşılıksız, beklentisiz,yapmacık olmayan sevgiyi,kendisine istediği kadar başkaları için de isteyerek,almak için değil vermek için samimiyetle yaşamak düşüncesini yayması gerekiyor,
<<<Hiç birimiz samimiyet ve sevgiyi ikinci plana atma hakkına sahip değili>>>
T.C.BİLAL GÜRER

21 Nisan 2018 Cumartesi


GÖNÜL KAZANMAK,
“Gönül kazanmak istiyorsan, sevgi tohumu ek. Cenneti kazanmak istiyorsan, yollara diken serpmekten vazgeç!”
Mevlana
İnsanlar,kimseyi küçümsememeli,aklını,bir insana, bir guruba bağlamamalı, bağladıktan sonra istediği gibi okuyamaz,düşünemez,göremez,muhakeme ve mukayese edemez bir hale gelirler.
İnsanlar,ne ekerlerse onu biçeceklerini,yaşamak için yaşatmak gerektiğini, görenin göz değil,ruh olduğunu,bilmeliler, kendi hatalarını başkalarının gözüyle görmeliler,
İnsanlar,senlik,benlik derdine düşmemeliler,bilmem diyenin öğreneceğini,bilirim diyene bir şey öğretilemeyeceğini,her insanın kıymetli bir yanı olduğunu ve bundan yararlanılacağını bilmeliler,
İnsanlar, yıkıcı değil, yapıcı olmalı.hep hayra doğru koşmalı, içini güzelliklerle doldurmalı,insanların dili,dini,rengi ne olursa olsun onlardan hürmet görmek istiyorsa hürmet etmelidir,
İnsanlar,sevgi,saygı, edep, incelik ve sabır ile dolu olan bir gönül ile yaşamaya çalışmalılar; kinin, nefretin, hainliğin ve küçük hesapların insanlara yakışmayan davranışlar olduğunu bilmeliler,
Kile sormuşlar,“Nasıl böyle güzel kokuyorsun? ”Kil cevap vermiş:“Ben bir toprağım. Bir özelliğim yok. Ama, üç gün bir gül ile arkadaşlık yaptım...”
İnsanlar,kötü silahlarla savaş kazanamayacaklarını bilmeliler,duygularına esir olmamak için kendini dinlemeliler, kötü sözlerle çatışma ruhunu beslememeliler,
"Sadece bedenleri, şekilleri, görüntüleri sevenlere ne yazık. Ölüm her şeyi yok edecek. Ruhları sevmeyi deneyin."
Victor Hugo
T.C.Bilal Gürer

20 Nisan 2018 Cuma

İYİLİK YAPMAK;
Allah insanlara, iyilik yapmayı, herkese güler yüz göstermeyi emreder, kötülükten sakınmamızı “bizden, insanları hayra/iyiliğe çağıran bir topluluk olmamızı istemektedir’’
“Hayatı daha anlamlı yaşamak için her şeyden önce biz iyi olalım, mutluluk ondan sonra kendiliğinden gelmektedir.”
Hayatımızın içinde en değerli en kalıcı olan çevremize, insanlığa, kendimize bıraktığımız en büyük miras karşılıksız iyilik yapmak, yardımlaşmak, hem bizi,hem de yaptığımız iyilikten faydalananları mutlu eder,iyilik yapmak insan sevgimizin göstergesidir,

Sevgiyi paylaşmak, zor durumdaki birine yardım etmek ,nezaketi, hoşgörüyü, merhameti ve bilgiyi gönüllü olarak aktarmak,yardımsever olma gibi pek çok olumlu kavramı işinde, yaşantısında insan olma haline ilişkin güzel duygu ve davranışları bünyesinde mutlu olmak için barındırabilendir,

Mutlu ve iyi olmanın,sadece almaktan değil vermekten de geçtiğini bilmemiz,yaptığımız bir iyi davranışın, iyilik yaptığınız kişinin hayatında tahmininizden büyük bir etki yarattığını bu etkinin bir başka tanımadığınız kişinin hayatına dokunabileceğini, bu yolla iyiliğimizin tüm dünyaya yayılabileceğini düşünmemiz gerekmektedir,
iyilik yapmanın, yardım etmenin, merhamet ve hoşgörüyle yaklaşmanın, karşımızdaki insanları önemsemenin,iyi ilişkiler kurmanın temel yollarından biride nazik olup,kaba ve bencil birisiyle  ilişki içerisinde olmak yerine nazik ve herkese iyiliği dokunan birisiyle olup,iyiliğin hayatımıza anlam katmasını,mutlu yaşamak güzeldir,
 Yapılan iyilikler insan ilişkilerinin gelişmesi üzerinde etkilidir,yaptığımız iyilikler,güzelin ve doğrunun  ortaya çıkmasını. güzel ve doğru olanın asıl yerini almasını ile yanlışlıkların ve çirkinliklerin ortadan kaybolmasını,iyiliğinin gözelikleri ortaya çıkarması için,yanlışlıkları önlememiz gerekmektedir.
Hepimiz iyi olmak zorundayız. Kötülerle aynı ortamı paylaşmamalıyız, onların zararına engel olup kötülere yandaş olmamayı vazife edinmeliyiz,.


Yaptığımız iyilikler dönüp dolaşıp bizi de iyileştirir,iyilik yaparak yaşamak ne güzeldir.


T.C.Bilal GÜRER