16 Temmuz 2018 Pazartesi

GÜVENSİZLİK VE KUŞKU,
Nereye bakarsanız bakın görmediğiniz ''ALLAH'a '',
aynaya baktığınızda gördüğünüz ''GERÇEĞE '' inanmanız gerekir,
Düşünceleri hissi ve peşin hükümlü olanlar, bunu da abartılı şekilde anlatanlar, olayları ve insanları sadece kendi istek ve ihtiyaçları açısından değerlendirenler kuşku ve güvensizlik içerisinde olmamıza sebep olurlar,bencil olan bu insanlara fırsat vermemek gerekir,
Bir insanı değerlendirirken o insan hakkın da başkalarının her söylediğine, her duyduğunuza,her gördüğünüze inanmamamız görülen ve duyulanların arkasını araştırmamız,onun da başkaları hakkında neler söylediğine bakmamız, gerçek diye düşündüklerimizin tam tersinin de olabileceğini düşünmemiz gerekir.
Bir ve beraber olduklarımıza güvensizliğimiz ve kuşkumuz sürdükçe uyumayız, uyuyamayız ve yanınızdakileri de uyutmayız,şüphe ve güvensizlikten kurtulmanın en güzel yolunun, doğrularlar ile birlikte yaşamak,doğru olmak ve karşımızdakilere inanmak,hayata güzel bakmaktan geçtiğini bilmemiz gerekir.
T.C.BİLAL GÜRER

12 Temmuz 2018 Perşembe


EDEPLİ OLMAK KUVVETLİ OLMAKTIR,
Edepli ve seçkin kimseler hem kendilerinin, hem ailelerinin, hem de milletinin benliğinden uzak,amaçsız,davasız ve şuursuz bir toplum haline gelmemesi için gayret sarf edere ve  vatanına faydalı olmaya çalışırlar, vatanlarında, edepli ve namuslu yaşamak için  hayatlarını feda ederler,
Edep, hayâ ve namus hissi öyle yüce değerlerdir ki ne çiğnenir, ne de çiğnettirilir, bu değerleri taşımayanlar da vatan ve millet hissi de olmaz, içiyle, dışıyla doğru olanlar ve bu doğruluk uğurda hayatlarını feda edenler,acı,tatlı bütün hallerde dost ve düşmanlarına karşı dürüstlükten ayrılmadan yollarına devam ederler,
 Edep ve haya gibi vasıflardan mahrum olan insanlar ve milletler çocuklarını ve gençlerini zevk ve eğlenceye düşkün, tembel ve vurdum duymaz olarak yetiştirirlerse, yokluk içine düşer, yoksulluk sıkıntısının içine düşer, huzur ve mutluluk ile yaşayamazlar ve çökerler ve yok olur giderler,
İdarecileri ve halkı, edep, haya  ve, törelerinden uzaklaşıp,faziletli,dürüst ve ahlaklı yaşamak yerine insanı güzel yapan ne kadar önemli değer varsa yıkıp ahlaksızlığın içine düşmüş olan milletler,daha sonra güçlenerek istiklallerini kazanıp, düşmanlarına galip gelip vatanlarını muhafaza edemezler,
Kültür değerlerimizi, vatan ve millet sevgimizi, örf ve adetlerimizi, edep ve hayamızı, ilim ve insanımızın aklına, vicdanına, sağduyusuna, millî ruhuna, müşterek duygularına ve tarihine, musikimize, edebiyatımıza, sanatımıza kısacası milletimizi millet yapan bütün değerler manzumesinin tahrip yahut dejenere edilmesine izin vermeliler.
Terbiyesi olmayanların aklı da yoktur.
T.C.BİLAL GÜRER

11 Temmuz 2018 Çarşamba

AKILLI KİŞİ İYİ NİYETLİ OLUR.

İyi niyetimiz,başımıza bela getirse de, salak yerine konulmamıza sebep olsa da, kalbimize ağrı, sızı, ruhumuza ağır yük getirse de, kimseyi kıracak, kızdıracak, üzecek davranışlarımız,faydasız şeylerin peşinden koşan nefsimiz olmamalı,


İyi niyetli olanlar, düşünerek ve uzlaşmacı bir dille konuşmalı,karşısındaki kişilerin incinmesine, küçük düşürülmesine sebep olacak sözlerle konuşmamalı, beğenmediği fikirler de olsa değer verip dinlemeli, ileriye sürdüğü görüşleri de kuvvetli olmalı.

İyi niyetli kişi,insanların rahat etmesi için kendisi güçlük, sıkıntı,zorluk ve zahmeti seçer.

T.C Bilal Gürer

7 Temmuz 2018 Cumartesi


Çalışmak;
İnsanı ilme sevk ediyor,
Mehmet Akif Ersoy,’’Yer uyanık, gök uyanık iken ikisinin arasında uyumak maskaralık diyor,’’
Yer uyanık,yer yürüyor,
Gök uyanık,gök yürüyor,
Yerdekilerin,göktekilerin hepsi çalışıyor, her şey yaratılanlar için çalışıyor.
Hayatta tek hakiki mürşid ilimdir,fendir demeyenler,bugün medeniyetin emir ve talep ettiklerinden,bilimden, bilgiden uzak oldukları için zulüm altında yaşıyor,
Yer uyanık, şu cansız dediğimiz toprak yaratılışından beri her gün, her saat, her saniye bitmez, tükenmez değişiklikler geçiriyor.
Bulutlara su veriyor, bulutlardan su alıyor. Sırtında otlar, ekinler, ağaçlar yetiştiriyor, içinde madenler bulunduruyor.
Gök uyanık, güneş, ay, gezegenler ve yıldızlar hareket halinde, bizim dünyamız gibi milyonlarca dünyayı göğsünde taşıyor. gök yürüyor,çalışıyor,
İçinde emek olan her şeyin çok değerli olduğuna inanan insan, aklını kullanarak, bir amaç uğruna çalışıp enerji harcıyor, bir şeyler ortaya koyduğunda, kendini mutlu hissediyor, İşe yaradığını bilememenin huzurunu yaşıyor,
Üretken ve çalışkan insan zamanın boş yere harcanmaması gereken bir değer olduğunu,israf edilmesi halinde çok zararlar edeceğini zamanın insana verilmiş bir emanet ve nimet olduğunu bilmesi gerekiyor,
İnsanlar sahip olduğu zamanın değerini bilmesi, zamanı doğru kullanması, boş yere harcamaması, içinde bulunduğu zamanı iyi sonuçları almak için elinden gelen her şeyi yapması gerekiyor,
<< Adam gibi yaşamak isteyenlerin sözü,işi sağlam, beğenilir, güvenilir ve övülen olur.>>
T.C.BİLAL GÜRER

5 Temmuz 2018 Perşembe


Kötü niyetli insanlara ‘’İYİLİK’’etmek paslanmış tenekeyi lehimlemektir.

 İnsanları aşırı verici yapan nedir? Bir yanda insanı insan yapan fedakarlık, cömertlik, kötülük nedir bilmeyen, gördüğü iyiliği unutmayan,kalplerin iyilikle kazanılacağına inanan, doğru olan ne ise onu yapan ve insana yakışan diğer asil özellikleri,davranışları yaşam felsefesi yapan insandır,

 İnsanları zalim yapan nedir? insanı insanlıktan çıkaran korkunç eylemlerinin; bencillik, şiddet, cinayet, tecavüzler, yıkıcı dürtüler,kötülük ateşine odun taşıyan,canları yakan işkenceleri yapan ve saymakla bitmeyecek, kelimelerle ifade edilemeyecek derecede zalimleşebilende bizim yetiştirdiğimiz insandır. 

Kötülüğün kötülükten doğduğunu, üreyip çoğaldığını bilen ve her kötülüğü mubah sayan, devam etmesine göz yuman, insanlığa verdiği zararları görmemezlikten gelen,korku içinde yaşamamıza sebep olan,insanlığın kötüye gittiğini gören,kötüye gidişinde kendisinin de kötü davranışlarının olduğunu kabul etmeyende insandır,

T.C.BİLAL GÜRER

3 Temmuz 2018 Salı


Bilgi ve Cesaret;

Cesareti ve bilgisi olan insanları sevelim, onlar ölümü göze alarak keşifler yaptılar,bilgileri ile canımıza can kattılar.

Bilgili ve cesaretli olan insan, duygularının etkisinde değil de, akıl ölçülerinin içinde kalan, kendi gücünün sınırlarını bilen, hayatının her alanında her şeyi hesap eden,  dengeli, tutarlı davranan, karşılaştığı riskleri, zor şeyleri, akıl ve bilgi gücü ile yenebilmek için cahil cesaretinden uzak duran adamdır,

Bilgili ve cesaretli olan insan dünya’daki tüm canlı ve cansız varlıklara zarar vermemek için yaşadığı çevrede ve Dünya'da olup bitenleri takip eden,  kendi gücünün sınırlarının ne kadar olduğunu bilen ve bu sınırları da aşmadan yaşayan cesur ve bilgili olan bir adamdır,

Bilgili ve cesaretli olan insan, karşısındakinin güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederken, dikkatli olan ne  kendi  gücünü, nede düşmanının güçsüzlüğünü abartmayan, hırsına, öfkesine, nefsine, cesareti ne hiçbir zaman esir olmayan, hiçbir zaman kendisi için başkalarını da tehlikeye atmayan, gerçekten cesur ve bilgili olan bir adamdır,

Bilgili ve cesaretli olan insan, yolunu, aklının yolu ile aydınlatarak, kendine güvenerek, neyi, nereye kadar götürebileceğini, tek başına kalsa bile doğru bildiğinden ayrılmayan, gücünün son damlasına kadar savaşan, kendinden güçsüzlere efelenmenin, cesaret değil, acizlik olduğunu, çok iyi bilen, cesur ve bilgili olan bir adamdır,

Bilgili ve cesaretli olan insan, herkesin bildikleri ile sınırlı, bilgelerin ise her şeye sahip olacağını bilgisiz insanın ışıksız bir dünya, cesaretsiz bilgi meyve vermeyen,kısır bir ağaç olduğunu bilen ve aklıyla cesaretini birleştiren, sadece kazanmak için saldırmayan, kaybettiğinde de yenilgiyi kabullenen cesur ve bilgili bir adamdır,

Bilgili ve cesaretli olan insan, kendini gerçekten tanıyan, duygularını ustaca yöneten, kendisini doğru veya eğri işler yapmaya neyin yönlendirdiğini, kaybettiği serveti tekrar kazanabileceğini, onurunu ve cesaretini kaybetmenin sonunu getireceğini bilen, akıllı olmayanın, cesur bir insan olamayacağını bilen akıllı ve bilgili bir adamdır.

Bilgiye sahip olmak için öğrenmek,öğrendiklerimizi öğretmek,öğrettiğimiz bilgiler ile güçlenmiş ve güzelleşen insanları görmek ne güzel.

T.C.BİLAL GÜRER

2 Temmuz 2018 Pazartesi


İsrafın şöhreti,

Nice sultanların, kralların, padişahların, fertlerin, toplumların ve devletlerin kaderini değiştiren, tacını, tahtını yerle bir eden, ocakların yıkılmasına, ortadan kalkmasına sebep olan israfın akıl almaz zararlarına engel olmayı beceremedik,

Başkalarına minnet borcu olmadan yaşamak için bireysel anlamda ve toplumsal anlamda aklıselim insan olup, israftan kaçınıp, mal, can ve mülkü emanet görüp korumak için tasarruflu olmayı beceremedik,

Fert ve toplum olarak, yedik, içtik, israf ettik, borçlandık, malımızı, canımızı iyi idare edemedik, başkalarına muhtaç hale geldik, geleceğimizi mahvettik, huzurlu ve mesut olarak yaşamayı beceremedik,

İsrafta hayır, iyilikte de israf olmadığını, en büyük zarar ve ızdırabın da,ilim,edep ve terbiye ile doğal kaynaklarımızın israfından geldiğini düşünmediğimiz için de kendi kendimize zarar verdik,

Eğitim yoluyla insanların bilinçlenmelerini, israf etmekten uzak durmalarını,acınacak duruma düşmemeleri için yersiz harcama yapmamalarını, İsrafın sebep olduğu manevi zararları önlemek için de insanları eğitmeyi beceremedik.

’’İsraf,kötüdür,kayıptır bitmeyeceği düşünülen her şeyi eritir ve bitirir’’.
T.C.BİLAL GÜRER