12 Temmuz 2017 Çarşamba

İYİLİK İÇİN YAŞAMAK:
‘’Kötülük bir tohumdur,tıpkı iyilik gibi’’ Hz.Mevlana
Kara gözün de olsun da yüzüne incelik,iyilik ve şefkat versin,merhameti kalbini yüzünü güzelleştirsin,kötü duygu ve düşüncelerle yaşayıp,yüz karartan işler yaptırıp ta seni utandırmasın,
Yapacak bir şeyimiz,sevecek bir şeyimiz,yada umut edecek bir şey ile yaşa, acıma duygusundan mahrum olup nefsine esir olarak yaşama, dünyanın tamamına da hükmetsen huzura kavuşup mutlu olarak yaşayamazsın,
Doğru düşünüp,doğru konuşmuyorsan,bencilliğine esir,katı kalpli,ruhu zayıf,hep almak için önemsiz sebeplerle kolayca ağlıyorsan,insanlığın huzuru için çalışamazsın,
Ben ben diyerek hep almak sevdasını yenip,zorda olanları da anlayıp başkalarına kendinden bir şeyler vermek için çaba harcıyorsan insan olarak yaşamayı hak eden adamsın,
Kendin için daha iyiyi isterken,hiçbir iyiliğin de kötülüğün de karşılıksız kalacağını ve adaletin her insan için hak olduğunu unutursan çevirdiğin çarkın pis dişlileri arasında ezileceğini unutmamalısın,
Aldatmacaların üzücü olduğunu bilmezsen,gerçekleri söylemekten kaçar,herkese yukarıdan bakar,iyi şeyler yapanların da düşüncelerini önemsemez,canı cana değdiren sevgiyi yaşatamazsın,
Büyük ve küçük demeden öfkeden kaçmayı,iyiliklerin çoğalması için insan haklarını çiğnemeyi suç olarak görüp,çıkar için fesat çıkararak yaşayanlarla mücadele etmeyi vazife saymazsan doğru adam olmazsın.
Gönülden gönüle iyilik de gider kin de,menfaat gözetmeden özünü yaşatmak için herkesi iyi ve güzel görüp karşılıksız sevmeyi beceremezsen insan olamazsın,
Bilal Gürer

2 Temmuz 2017 Pazar

İşte terazi;
Büyük işler yapmak için
Çok dinle,az ve haddince söz söyle....
''Kimse para ve şöhret benim için önemli değil demesin''
Önemli bir çoğunluk ''para ve şöhrete''kavuşmak için helal haram demeden değer yargılarını yitirip nefsine köle olup alçalıyor.
İnsanlar ruhlarındaki duygu ve düşüncelerinin süsü olan tatlı dillerini,güler yüzlerini iyi kullanmalılar,olumlu düşünceleriyle,güzel söz ve davranışlarıyla kimseyi kırmadan doğru iletişimler kurmak için yaşamalıllar,
Kendisine güvenen,güvenli duruşu ve sözü doğru olan insanlara toplum güvenir, bu insanlar kapısını herkese ardına kadar açar,ama,söz ve davranışları bencil,, saygısız,terbiyesiz olanları da hem toplum hem de arkadaşları sevmezler ve dışlarlar,
İnsanlar konuşacaklarını sevgi dolu vicdanlarının terazisinde iyi tartıp felaketlerin kapısını açacak,sözleri ve işleri kötülüklere sebep olmamak için söylememeliler, aklını,dilini ve sözünü iyi kullanıp sosyal birlik ve beraberliğin devam etmesi için övülecek işler yapmaya çalışmalılar,
Haddini bilen,bilgili ve erdemli insanlar,yararsız,pişmanlık duyacağı ve zarar verecek sözleri söylemez,dilini karşısındakilere üstünlük kurmak için kullanmaz, karşısındakilerin de düşüncelerine değer verir onları da dinler,mutlulukların uzun sürmesi için iyiyi kötüden ayırılar,
Bilhassa devlet adamları vücut ve konuşma dillerini çok iyi kullanmalı,kızgın insanın bilgiyi yok edip,akılsız yaptığını bilmeli,öfkeli ve sert konuşmamalı,sıkıntı yaratacak eski ve derin yaraları kaşıma,yeni yaralar açma yerine bilgili,akıllı ve uyanık olup tarihten ders almalıdırlar,
Sözü doğru,gözü ve gönlü zengin,çalıp emek harcayarak kazanan ve açık sözlü olan insanlar kimseyi kırıp dökmemek korkutmamak,ağlatmamak ,yaralamamak iyi ad ile anılmak için gönülleri yumuşak sözle doğruları söyleyen insan olmalılar,
İnsanlar günümüzde güler yüzü,tatlı dili ve güzel ahlakı ile insanları memnun etmek yerine aklını, fikrini mal,mülk ve makam zengini olup bunun sarhoşluğu ile yaptırım gücü kazanıp para ile gönül almaya çaba harcıyorlar,oysa insanı güzel ve sıcak yapan merhamet dolu kalbi sevgi dilini kullanarak yaşamalılar,
Huzurlu ve erdemli insan dilini çok iyi kullanarak ağızlarından çıkan her sözün iyi ya da kötü nelere yol açacağını hesaplamalılar,insanların birbiri ile kaynaşması, kuvvetli dostluk bağları ile yakınlaşması için çalışmalılar,
İnsanlar,gönülleri fetheden dillerini can yakmak,kalp kırmak,ruhun en gizli ve derin yerlerine yaralar açmak için kullanmamalılar,bıçak yarasının kapanacağını dil yarasının kapanmayacağını bilerek rahatsız olmamak için kötü ve kaba söz kullanmadan yaşamalılar,
İnsan,kaba ve katı olmayan bir kalp ile bir çok iyiliğin ve güzelliğin kapılarını güven veren tatlı dilin açtığını olmazları oldurup,kırılmış kalpleri tamir ettiğini, kin,nefret ve intikam duygularını,sevgi ve merhamete dönüştürdüğünü bilerek bunun için yaşamalılar,
İnsan kalp kırmanın kolay ve kötü bir davranış olduğunu bilmeli,anlayışlı olup karşısındakini küçük düşürmemeli,azarlamamalı,bilgisiz insan her zaman hata yapar,yaptığı hatalara bahane bulmaya çalışır,asık suratlı,sert sözlü,olumsuz tutum ve davranışlarıyla etrafına korku ve endişe veren oluştururlar,
İnsan bilgili ve anlayışlı duruşuyla yaşamını insanlığın menfaatine hizmet etmek ve sevdiği şeylerin mutluluk getirmesini,idealindeki her doğru şeyin olmasını istiyorsa anlayışlı olup değerden düşmemek için çalışmalıdırlar,
İnsanın nasıl ve ne zaman konuşacağını bilmesi kadar,nasıl ve ne zaman susacağını,dileğine kavuşmak için tatlı dilini kuvvet kaynağı olarak kullanarak ulaşması gerekir,çile çekmeyi,nefreti artıran,gönül kıran sözleri aklına geldiği gibi söylemek yerine bilgili olup insanı yükselten sözleriyle işlerini iyi yapmalılar.
İnsanlar gözlerinin hızlı,iyi ve doğru görmesini,akıllarının iyi muhakeme etmesini, dillerinin ince ve gönle giren sözler söylemesini sağlamalılar ve herkese iyi davranan insan olmalılar.
‘’Anlayış ve bilgiye tercüman olan dildir, insanı aydınlatan dilin kıymetini bil.’’Yusuf Has Hacib
BİLAL GÜRER